Skip to main content

HACCP Dokumentācija

HACCP dokumentācija, pazīstama arī kā paškontroles sistēmas rokasgrāmata, ir dokumentu kopums, kas nepieciešams katram ar pārtikas apriti saistītam uzņēmumam vai iestādei, lai nodrošinātu savu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

haccp dokumentācija - paškontroles sistēmas rokasgrāmata - dokumentu paraugi

Šie dokumentu paraugu komplekti (katrā 35-38 dokumenti) kalpos Jums kā vērtīga bāze, ko varēsiet mainīt un papildināt, balstoties uz sava uzņēmuma darbības specifiku.

 • Dokumenti ir ērti rediģējami
 • Pielāgoti 2024. gada prasībām
 • Saņemšana – 5 minūšu laikā

Komplekts pārtikas ražotājiem – piemērots ražotājiem, kas izplata savus ražotos produktus tirdzniecības veikalu ķēdēs vai kafejnīcās (piemēram, miltu izstrādājumu ražotāji, augļu un dārzeņu pārstrādātāji, maizes ceptuves, saldumu ražotāji u.c.).

Komplekts ēdināšanas uzņēmumiem – paškontroles dokumentācijas paraugi, kas piemēroti restorāniem, bāriem, ēdnīcām, kafejnīcām un citiem ar ēdināšanu saistītiem uzņēmumiem.

Komplekts mājražotājiem – dokumenti, kas paredzēti ražotājiem un amatniekiem, kas savus produktus ražo mājas apstākļos (biškopji, konditori, kūpinātas gaļas un zivju ražotāji, kāpostu konservētāji u.c.). Šis komplekts ir vienkāršota pārtikas ražotāju komplekta versija.

Dokumentu saraksts

 • Paškontroles sistēmas (HACCP) titullapa
 • Paškontroles dokumentācijas saraksts
 • HACCP sistēmas satura rādītājs
 • Uzņēmuma kvalitātes politika
 • Preču un palīgmat. piegādātāju reģistrs
 • Izejvielu pieņemšanas žurnāls
 • Saražoto produktu uzskaites žurnāls
 • Personāla reģistrācijas lapa
 • Izmantoto terminu uzskaitījums
 • Produktu marķējumi
 • Tehnoloģiskās kartes paraugs
 • Temperatūras kontroles reģistri
 • Noviržu protokola piemērs
 • Mērierīču kontroles lapa
 • Uzņēmuma telpu struktūra
 • Pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites žurnāls
 • Personāla higiēnas prasības
 • Ikdienas veselības kontrole
 • Rīcība ar neatbilstošu produktu
 • Tīrīšanas un dezinfekcijas plāns
 • Tīrīšanas un dezinfekcijas grafiks
 • Sazarotā lēmumshēma
 • Kritisko kontroles punktu identifikācija
 • Rīcība kritiskajos kontroles posmos
 • HACCP izveides darba grupas sastāvs
 • Bīstamo preparātu uzskaites žurnāls
 • Objekta kaitēkļu prevencijas plāns
 • Objekta deratizācijass karte
 • Objekta dezinsekcijas karte
 • Sūdzību lapas paraugs
 • Sūdzību, reklamāciju izskatīšanas kārtība
 • Normatīvo aktu saraksts
 • Termometru kalibrēšanas procedūru apraksts

Mums uzticas...

…un simtiem citu uzņēmumu Latvijā.

HACCP Dokumentācija

HACCP dokumentācija, pazīstama arī kā paškontroles sistēmas rokasgrāmata, ir dokumentu kopums, kas nepieciešams katram ar pārtikas apriti saistītam uzņēmumam vai iestādei, lai nodrošinātu savu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

haccp dokumentācija - paškontroles sistēmas rokasgrāmata - dokumentu paraugi

Šie dokumentu paraugu komplekti
(katrā 35-38 dokumenti) kalpos Jums kā vērtīga bāze, ko varēsiet mainīt un papildināt, balstoties uz sava uzņēmuma darbības specifiku.

 • Dokumenti ir ērti rediģējami
 • Pielāgoti 2024. gada prasībām
 • Saņemšana – 5 minūšu laikā

Komplekts pārtikas ražotājiem – piemērots ražotājiem, kas izplata savus ražotos produktus tirdzniecības veikalu ķēdēs vai kafejnīcās (piemēram, miltu izstrādājumu ražotāji, augļu un dārzeņu pārstrādātāji, maizes ceptuves, saldumu ražotāji u.c.).

Komplekts ēdināšanas uzņēmumiem – paškontroles dokumentācijas paraugi, kas piemēroti restorāniem, bāriem, ēdnīcām, kafejnīcām un citiem ar ēdināšanu saistītiem uzņēmumiem.

Komplekts mājražotājiem – dokumenti, kas paredzēti ražotājiem un amatniekiem, kas savus produktus ražo mājas apstākļos (biškopji, konditori, kūpinātas gaļas un zivju ražotāji, kāpostu konservētāji u.c.). Šis komplekts ir vienkāršota pārtikas ražotāju komplekta versija.

Dokumentu saraksts

 • Paškontroles sistēmas (HACCP) titullapa
 • Paškontroles dokumentācijas saraksts
 • HACCP sistēmas satura rādītājs
 • Uzņēmuma kvalitātes politika
 • Preču un palīgmat. piegādātāju reģistrs
 • Izejvielu pieņemšanas žurnāls
 • Saražoto produktu uzskaites žurnāls
 • Personāla reģistrācijas lapa
 • Izmantoto terminu uzskaitījums
 • Produktu marķējumi
 • Tehnoloģiskās kartes paraugs
 • Temperatūras kontroles reģistri
 • Noviržu protokola piemērs
 • Mērierīču kontroles lapa
 • Uzņēmuma telpu struktūra
 • Pārtikā neizmantojamo produktu uzskaites žurnāls
 • Personāla higiēnas prasības
 • Ikdienas veselības kontrole
 • Rīcība ar neatbilstošu produktu
 • Tīrīšanas un dezinfekcijas plāns
 • Tīrīšanas un dezinfekcijas grafiks
 • Sazarotā lēmumshēma
 • Kritisko kontroles punktu identifikācija
 • Rīcība kritiskajos kontroles posmos
 • HACCP izveides darba grupas sastāvs
 • Bīstamo preparātu uzskaites žurnāls
 • Objekta kaitēkļu prevencijas plāns
 • Objekta deratizācijas karte
 • Objekta dezinsekcijas karte
 • Sūdzību lapas paraugs
 • Sūdzību, reklamāciju izskatīšanas kārtība
 • Normatīvo aktu saraksts
 • Termometru kalibrēanas procedūru apraksts

Mums uzticas...

…un simtiem citu uzņēmumu Latvijā.